TRỌNG TÀI VIÊN CHỈ ĐỊNH

Luật sư Kiều Anh Vũ – Giám đốc Công ty Luật KAV Lawyers – là luật sư chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài thương mại.

Với kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài thương mại, trực tiếp giải quyết các vụ tranh chấp về trọng tài thương mại, là Giảng viên Khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng về Trọng tài thương mại, Luật sư Kiều Anh Vũ còn là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài thương mại Phía Nam (STAC).

Luật sư Kiều Anh Vũ hành nghề với tư cách Trọng tài viên do các bên lựa chọn trong các vụ tranh chấp giải quyết bằng trọng tài thương mại vụ việc hoặc tại các Trung tâm trọng tài.

Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, các bên tranh chấp hoàn toàn có thể lựa chọn Luật sư Kiều Anh Vũ làm Trọng tài viên giải quyết các vụ tranh chấp của mình tại BẤT KỲ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI nào.

Lưu ý rằng chỉ cần một trong các bên lựa chọn, nêu rõ trong Đơn khởi kiện, Bản tự bảo vệ thì Trọng tài viên do các bên lựa chọn có thể tham giai giải quyết vụ tranh chấp, không phân biệt Trung tâm trọng tài nào, không phân biệt có thuộc danh sách trọng tài viên niêm yết của Trung tâm trọng tài đó hay không.

xem thêm

LIÊN HỆ LUẬT SƯ VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Your Language »