TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM (STAC) THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 01/12/2020, Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Trung – Chủ tịch Trung tâm nhấn mạnh: “Việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo là cần thiết và quan trọng đối với Trung tâm trọng tài trong giai đoạn hiện nay. Trọng tài là lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm, thực tiễn cao. Tuy nhiên, thực tiễn phải trên cơ sở lý luận, chúng ta cần phải đánh giá dưới góc độ về lý luận và khoa học chuyên môn để từ đó áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả nhất”.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 60/2020/QĐ-STAC ngày 26/11/2020 do Chủ tịch Trung tâm quyết định thành lập. Theo đó, Hội đồng có chức năng tư vấn, hỗ trợ Ban Điều hành và Chủ tịch Trung tâm trong công tác khoa học và đào tạo, cụ thể: Đề xuất phương hướng, nội dung, kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hàng năm của Trung tâm; Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học; Phân tích, đánh giá hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại, từ đó kịp thời đề xuất thay đổi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm; Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ Trọng tài viên của Trung tâm…

Thành phần Hội đồng gồm 5 thành viên là các chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác khoa học và đào tạo, bao gồm:
z2207881298623_614cd03e563cb5cd1297eadd0cf7cbbd

PGS.TS Bành Quốc Tuấn

Chủ tịch Hội đồng


Phó Giáo sư – Tiến sĩ Luật, Giảng viên, Trọng tài viên

z2208232483555_c44e88e2a9d84b2e2295ddc79b36d37d

TS. Lê Nguyễn Gia Thiện

Phó Chủ tịch Hội đồng


Tiến sĩ Luật, Giảng viên, Trọng tài viên

Kieu-Anh-Vu-STAC

ThS. LS Kiều Anh Vũ

Thành viên Hội đồng


Thạc sĩ luật, Giảng viên, Luật sư, Hòa giải viên thương mại, Quản tài viên, Trọng tài viên

z2207881300806_39ff27aac35ac6b7b222351472baae4f

ThS. LS Đinh Bá Trung

Thành viên Hội đồng


Thạc sĩ Luật, Giảng viên, Luật sư, Luật gia, Trọng tài viên

z2207881306177_02f2810a7a2cc18604ed30813c6c3681

ThS Phạm Thị Thúy

Thành viên Hội đồng


Thạc sĩ luật, Giảng viên, Trọng tài viên

Translate »