LUẬT SƯ KIỀU ANH VŨ (KAV LAWYERS) GIA NHẬP UỶ BAN TRỌNG TÀI THƯỢNG HẢI (SHAC)

Từ ngày 01-01-2022, Luật sư Kiều Anh Vũ – Luật sư điều hành Công ty Luật KAV Lawyers – chính thức trở thành Trọng tài viên của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải (Shanghai Arbitration Commission – SHAC), Trung Quốc.

Đây là lần bổ nhiệm thứ 7 của SHAC với tổng số 386 trọng tài viên nước ngoài, từ hơn 3.000 hồ sơ đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. SHAC được thành lập từ năm 1995 và đã giải quyết hơn 40.000 vụ tranh chấp. Trong danh sách này, có 05 trọng tài viên Việt Nam. Link tham khảo thông tin bổ nhiệm từ website SHAC: http://www.accsh.org/index.php?m=content&c=index&a=show…)

Ngoài việc mới tham gia Ủy ban Trọng tài Thượng Hải, Luật sư Kiều Anh Vũ hiện còn đang là Trọng tài viên, Hòa giải viên, Phó Tổng Thư ký, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC, Việt Nam); Trọng tài viên, Hòa giải viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Châu Á (Asian International Arbitration Centre – AIAC, Kuala Lumpur, Malaysia); Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tp. Hồ Chí Minh (TRACENT). Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ hiện còn lại một trong các đại diện Khu vực Bắc Á của Diễn đàn Trọng tài viên trẻ Phòng Thương mại Quốc tế (ICC Young Arbitrators Forum).

Luật sư Kiều Anh Vũ và Công ty Luật TNHH KAV Lawyers là luật sư Việt Nam, Công ty Luật Việt Nam tập trung hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thay thế bằng Trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và các phương thức ADR khác. Luật sư Kiều Anh Vũ, Công ty Luật KAV Lawyers đã tham gia giải quyết hàng trăm vụ tranh chấp trong lĩnh vực trọng tài thương mại với các tư cách khác nhau như: Đại diện theo ủy quyền, Luật sư, Trọng tài viên, Chủ tịch Hội đồng trọng tài,…

Translate »