LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN KIỀU ANH VŨ

HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

 • Luật sư sáng lập, Giám đốc Công ty Luật TNHH KAV Lawyers
 • Phó Chủ tịch Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học; Trọng tài viên, Hòa giải viên tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC)
 • Phó Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Trọng tài viên, Hòa giải viên tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC)
 • Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại Châu Á (AIAC), Viện Trọng tài Thái Lan (TAI), Trung tâm Trọng tài Thái Lan (THAC), Ủy ban Trọng tài Thượng Hải (SHAC), Trung tâm trọng tài thương mại Tp. Hồ Chí Minh (TRACENT).
 • Đại diện Diễn đàn trọng tài viên trẻ Phòng Thương mại Quốc tế (ICC Young Arbitrators and ADR Forum Representative)
 • Trọng tài viên vụ việc; hòa giải viên thương mại độc lập
 • Thành viên: Viện Trọng tài Anh (MCIArb), Tòa Trọng tài Châu Âu (European Court of Arbitration – Cour Européenne D’arbitrage); Viện Trọng tài Áo; IBA, IPBA, LAWASIA, ABA,…
 • Giảng viên thỉnh giảng: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ulaw), Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (UEF), Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp. HCM (HUFLIT), Trường Đại học Văn Lang (VLU), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
 • Quản tài viên

KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

 • Chủ tịch Hội đồng trọng tài trong hơn 40 vụ tranh chấp.
 • Thành viên Hội đồng trọng tài trong hơn 90 vụ tranh chấp.
 • Luật sư, đại diện cho nguyên đơn, bị đơn trong hơn 15 vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại tại trung tâm trọng tài và Tòa án.
 • Giảng dạy, hướng dẫn hơn 50 khóa đào tạo về pháp luật cho hơn 4000 người học trong giai đoạn 2016 – 5/2021.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trọng tài viên Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng trọng tài

Trọng tài viên Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách Thành viên Hội đồng trọng tài

Luật sư Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách đại diện cho Nguyên đơn

Luật sư Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách đại diện cho Bị đơn

Thông tin về Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ
trên ấn phẩm IPBA Journal

Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ làm Giám khảo
Cuộc thi V-Moot

CHỨNG NHẬN CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

Translate »